Ouders

De belangrijkste partner van ons Samenwerkingsverband zijn de ouders. Daarnaast hebben we veel contact met organisaties voor jeugdhulp, gemeenten en andere onderwijsinstellingen.

Ouders zijn vanaf de aanmelding betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind. Ouders vanuit de plaatsen Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel kunnen een keuze maken voor een school die aangesloten is bij dit samenwerkingsverband. In elke school van het Samenwerkingsverband is omschreven welke ondersteuning de school kan bieden en in welke mate. Op grond hiervan kunnen ouders bepalen welke school het beste bij hun kind past.

Leraren hebben regelmatig overleg over leerlingen om te kijken wat ze nodig hebben. Soms heeft een aanpak op klassenniveau te weinig effect. Dan wordt een leerling besproken in een interne zorgoverleg of in het zorg- en adviesteam (ZAT). In het ZAT zitten ook externe deskundigen.

Voor een ZAT-bespreking vragen we toestemming van de ouders. Soms wil het ZAT nog verder advies vragen, of adviseert het ZAT een ondersteuningsarrangement buiten de school. Dan wordt de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het Samenwerkingsverband ingeschakeld. Ook hiervoor vragen we de toestemming van ouders.

Ouders hebben ook een formele rol: zo hebben we hun goedkeuring nodig voor het ontwikkelingsperspectief, en denken ouders over het ondersteuningsprofiel van de school en het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Dit doen ze via de medezeggenschapsraad en de Ondersteuningsplanraad.