Jeugdhulp

Leerlingen met problemen op school hebben soms ook op andere plekken moeilijkheden: thuis of in hun vrije tijd. Samen met instellingen voor jeugdhulp ondersteunen we deze jongeren. Jeugdhulp valt met de transitie in de jeugdzorg per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten, organisaties voor jeugdhulp en het Samenwerkingsverband delen grotendeels dezelfde uitgangspunten. Bijvoorbeeld dat we jongeren in een zo vroeeg mogelijk stadium signaleren en ondersteunen (preventie), op een zo licht mogelijke manier. En we willen, waar aan de orde, integraal samenwerken als onderwijs, ouders en jeugdhulpverlening (één plan). Zodat we niet langs elkaar heen werken. We verbinden onderwijs en jeugdhulp met elkaar door het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en het lokaal jeugdbeleid van de gemeente onderling af te stemmen.

Voor meer informatie: Website Nederlands Jeugd Instituut