Zorgcoördinatoren

Iedere VO-school in het Samenwerkingsverband kent één of meer zorg- of ondersteuningscoördinatoren. De zorg-/ondersteuningscoördinator  is in eerste instantie de contactpersoon voor ouders die hun zoon of dochter willen aanmelden voor een arrangement passend onderwijs.