Werkgroepen

Auditcommissie

Er is een commissie die verantwoordelijk is voor het samenstellen van een concept begroting en zich bezighoudt met het meerjarenperspectief. Verder houdt de commissie zich bezig met de financiële ontwikkelingen, zoals de bekostiging van LWOO en PRO.

 

Werkgroep Toelating Veenendaal

Voor de toelating tot de scholen voor voortgezet onderwijs in Veenendaal, is een aparte werkgroep toelating actief. Deze werkgroep stemt het toelatingsbeleid van de vier scholen op elkaar af.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Het Perron: de heer Daan Diepeveen
Ichthus College: de heer Simon van Groningen
CLV: de heer Arjen van Houwelingen
Rembrandt College: ?

Werkgroep 10-14

Met de Samenwerkingsverbanden voor VO (Ede – Wageningen – Rhenen) en PO (Rijn & Gelderse Vallei) is een tijdelijke werkgroep ingericht om de aansluiting PO – VO gezamenlijk in de brede regio op te pakken. Er wordt gewerkt aan o.a. de vernieuwing van het onderwijskundig rapport, het schooladvies en het gebruik van plaatsingwijzers en doorgaande leer- en onderwijsondersteuningslijnen zoals voor dyslexie en dyscalculie.

 

Platform Zorgcoördinatoren VO

De zorgcoördinatoren van de VO-scholen en enkele ambulant begeleiders uit cluster 3 en 4 komen met enige regelmaat bij elkaar om met elkaar o.a. de invoering van passend onderwijs (verder) gestalte geven, ervaringen uit te wisselen etc. Voor bepaalde verbeter- en ontwikkelactiviteiten worden tijdelijke werkgroepjes, onder regie van het Platform ZC, ingericht.