directeurencollectief

Binnen het Samenwerkingsverband bestaat een Directeurencollectief, dat is samengesteld uit directeuren/leidinggevenden van elke aangesloten school. Doel van het directeurencollectief is:
- klankbord voor de directeuren van het Samenwerkingsverband
- gremium binnen de eigen school om beleid rondom ondersteuning aan leerlingen vorm te geven en te organiseren.