directeurencollectief

 

 

Binnen het Samenwerkingsverband bestaat een Directeurencollectief, dat is samengesteld uit directeuren/leidinggevenden van elke aangesloten school. Doel van het directeurencollectief is:
- klankbord voor de directeuren van het Samenwerkingsverband
- gremium binnen de eigen school om beleid rondom ondersteuning aan leerlingen vorm te geven en te organiseren    
Het directeurencollectief bestaat uit de volgende personen:
De Meerwaarde -  A. Hendriks
Joh. Fontanus College  -  B. van Minnen
J.H. Donnerschool - T.J. Bosman
Ichthus College -  E.J. Smits
Rembrandt College  -  L. van Breugel
CLV  -  K. van Viegen
Het Perron -  D. Diepeveen
De Blink  -   B. Gorseling