Bestuur

Aangesloten besturen en functies

Ons Samenwerkingsverband wordt gevormd door acht deelnemende schoolbesturen voor VO in de regio Barneveld - Veenendaal. Het toezichthoudend bestuur van het SWV bestaat uit vertegenwoordigers van die scholen: van elk schoolbestuur één.

Het toezichthoudend bestuur van het Samenwerkingsverband moet goedkeuring geven aan belangrijke documenten, zoals het Ondersteuningsplan, de begroting en het jaarverslag. Het toezichthoudend bestuur heeft de leiding gemandateerd aan een directeur-bestuurder. 

De volgende besturen voor VO en VSO zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband:

Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter

Directeur-bestuurder: de heer Pieter van Dijk
Stafmedewerker: mevrouw Alie Brouwer

De accountmanager vanuit het Ministerie OCW is de heer W. Lammers, e-mail  w.m.lammers@minocw.nl en telefoon 0615038445.

Download hier het jaarverslag 2019

Download hier het jaarverslag 2018

Download hier het jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2014-2015