Ondersteuningsplanraad (OPR)

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het zogenaamde Ondersteuningsplan. Ouders en medewerkers van onze scholen denken via de OPR mee over dit plan. We hebben hun instemming ervoor nodig. Dit gebeurt via de ondersteuningsplanraad. Per schoolbestuur zitten er twee personen in de ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. U kunt de Ondersteuningsplanraad mailen via opr@pobv.nl.

De OPR bestaat uit de volgende personen:

school

naam

CLV

Ilse Drost en Gerty Staring

 

 

Het Perron

Lotte Sanders

 

vacature

Ichthus College

Theo Kranenborg

 

Karianne van Dam

De Meerwaarde

Jacobien van der Graaf

 

vacature

Joh. Fontanus College

Hermien Noort

 

Karina van Triest, voorzitter

Rembrandt College

vacature

 

Christel Engelmann, secretaris

J.H. Donnerschool

Marjolein Franken
vacature

De Blink

Jeanet Post
vacature
 

   

 


 

Het jaarverslag 2015-2016 van de OPR kunt u hier downloaden.