Ondersteuningsplanraad (OPR)

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het zogenaamde Ondersteuningsplan. Ouders en medewerkers van onze scholen denken via de OPR mee over dit plan. We hebben hun instemming ervoor nodig. Dit gebeurt via de ondersteuningsplanraad. Per schoolbestuur zitten er twee personen in de ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. U kunt de Ondersteuningsplanraad mailen via opr@pobv.nl.

Het jaarverslag 2015-2016 van de OPR kunt u hier downloaden.