Procedure verlenging TLV

Om een bestaande TLV te verlengen wordt gebruik gemaakt van het programma 'Kindkans'. 
Om te bekijken of een leerling klaar is voor de overstap vanuit het VSO naar het reguliere VO heeft het Samenwerkingsverband een 'Spoorboekje'  van 'speciaal' naar 'regulier' ontwikkeld met een daarbij behorende quickscan.