geschillencommissie

Het SWV is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie. Voor informatie over het voorkomen en oplossen van geschillen rondom passend onderwijs kunt u de website raadplegen: www.geschillenpassendonderwijs.nl