Commissie van Toewijzing en Plaatsing (CTP)

Het Samenwerkingsverband bestaat uit diverse onderdelen:

  1. Netwerkstructuur van functionarissen uit de scholen voor VO die verantwoordelijk of betrokken zijn bij de toelating
  2. Netwerkstructuur waarin de aansluiting Primair – Voortgezet Onderwijs centraal staat bestaande uit PO en VO-vertegenwoordigers
  3. De deelcommissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) die gaat over de toelaatbaarheid tot de bovenschoolse voorzieningen voor extra ondersteuning, te weten: de diverse arrangementen passend onderwijs
    • De toelaatbaarheid voor cluster 3 en 4 en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen
  4. Vroegtoetsing. In zowel Barneveld als Veenendaal organiseert het samenwerkingsverband de zogenaamde ‘vroegtoetsing’. Deze vroegtoetsing is bestemd voor leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs die (mogelijk) in aanmerking komen voor praktijk- of leerwegondersteunend onderwijs. De testuitslagen kunnen de toeleverende school helpen met het adviseren in de schoolkeuze en het onderbouwen van het schooladvies: contactpersoon regio Veenendaal: mevrouw Gerdien Bakker, e-mail: g.bakker@de-csv.nl
    contactpersoon regio Barneveld: mevrouw Willemieke Boot, e-mail: w.boot@demeerwaarde.nl
     

Samenstelling van CTP:
-  de heer Pieter van Dijk, onafhankelijk voorzitter
-  mevrouw Marielle van den Berg, gedragswetenschapper
-  mevrouw Jeanet Vroom, onderwijskundige
-  mevrouw Sophie Rappange, orthopedagoog
-  mevrouw Jolien Siegers, orthopedagoog
-  mevrouw Alie Brouwer, stafmedewerker SWV

Op afroep kan de samenstelling van de CTP functioneel worden uitgebreid op grond van de dossiers die worden ingebracht en besproken.

Download: Reglement afhandeling voorzieningen