Algemeen


Informatiegids Passend Onderwijs, een uitgave van het Steunpunt Passend Onderwijs

Geen kind tussen wal en schip

Platform Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs

Ministerie OCW

Informatie van de Rijksoverheid over passend onderwijs

Geschillen Passend Onderwijs

Handleiding Kindkans voor scholen

Voor ouders
 

Balans 
(landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS)

Informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs

Aansluiting jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg

Centrum voor Jeugd en gezin Barneveld

Centrum voor Jeugd en gezin Veenendaal

Centrum voor jeugd en gezin Renswoude

Centrum voor jeugd en gezin Scherpenzeel

Financiele verantwoording


Meerjarenbegroting