De Blink

De Blink biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en aan leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking aan leerlingen tot 19 jaar.

De toekomst van onze leerlingen staat centraal in alles wat wij doen. Ons onderwijs heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van wonen, dagbesteding of werk en vrije tijd.

Het VSO telt ongeveer 60 leerlingen. Deze leerlingen krijgen onderwijs in 2 VSO groepen voor leerlingen met een grotere zorgbehoefte, 2 ZML groepen en een heterogene schoolverlatersgroep.

De school hanteert een IQ  ondergrens van 21 , er zijn ook leerlingen met een IQ boven de 70 die door bijkomende stoornissen (ASS) of sociaal-emotioneel functioneren zichzelf (nog) niet kunnen handhaven in het Praktijkonderwijs.

Adresgegevens

David Tenierslaan 8
3904 ZA Veenendaal
E-mail: info@blink-veenendaal.nl
Algemeen telefoonnummer:
Zorg (Reinaerde): 06 -10320201

www.blink-veenendaal.nl

Neem contact op met de school


* Naam
* E-mail
* Telefoon
* Website
   
  Uw vraag of opmerking