Terugkeer na Corona

Vanuit ons samenwerkingsverband (SWV Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal) hebben we een werkgroep gevormd 'Terugkeer na Corona'. In de werkgroep zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: een zorgcoördinator, een ambulant begeleider, een gezinsbegeleider van het CJG, een schoolmaatschappelijk werker van het CJG, een gedragsdeskundige van het CJG, een onderwijskundige van het SWV en een psycholoog van het SWV. Allen zijn werkzaam in de regio Barneveld-Veenendaal.
De werkgroep heeft een handreiking gemaakt voor de V(S)O scholen met algemene handvatten en tips voor de terugkeer van leerlingen. Ook per doelgroep geven we specifieke tips. De handreiking wordt de komende tijd aangevuld met meer tips per doelgroep. De nieuwste versie zal elke keer op onze website geplaatst worden. De handreiking is bedoeld voor de zorgteams, teamleiders en docenten van V(S)O scholen. We hopen dat de handreiking scholen helpt bij het vormgeven van de terugkeer van leerlingen.

Naast de leden van de werkgroep, werkten ook een leerplichtambtenaar, een traumadeskundige en een tweede ambulant begeleider aan de handreiking mee.

Hier kunt u de laatste versie van de handreiking openen.