directeurencollectief

 

 

Binnen het Samenwerkingsverband bestaat een Directeurencollectief, dat is samengesteld uit directeuren/leidinggevenden van elke aangesloten school. Doel van het directeurencollectief is:
- klankbord voor de directeuren van het Samenwerkingsverband
- gremium binnen de eigen school om beleid rondom ondersteuning aan leerlingen vorm te geven en te organiseren    
Het directeurencollectief bestaat uit de volgende personen:
De Meerwaarde -  A. Hendriks
Joh. Fontanus College  -  R. Ramaker
J.H. Donnerschool - T.J. Bosman
Ichthus College -  E.J. Smits
Rembrandt College  -  T. Starmans
CLV  -  K. van Viegen
CSV Het Perron -  D. Diepeveen
De Blink  -   B. Gorseling

Vergaderschema van het directeurencollectief 2018-2019:

datum locatie
10-10-2018 Joh. Fontanus College
14-11-2018 Rembrandt College
23-1-2019 J.H. Donnerschool
6-3-2019 Ichthus College
22-5-2019 De Meerwaarde