Ondersteuningsplanraad (OPR)

Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het zogenaamde Ondersteuningsplan. Ouders en medewerkers van onze scholen denken via de OPR mee over dit plan. We hebben hun instemming ervoor nodig. Dit gebeurt via de ondersteuningsplanraad. Per schoolbestuur zitten er twee personen in de ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/leerlingen. U kunt de Ondersteuningsplanraad mailen via opr@pobv.nl.

De OPR bestaat uit de volgende personen:

school

naam

CLV

Veerle Corsten

 

Willeke Druart

CSV

Lotte Sanders

 

vacature

Ichthus College

Theo Kranenborg

 

Karianne van Dam

De Meerwaarde

Jacobien van der Graaf

 

Peter Brons

Joh. Fontanus College

Hermien Noort

 

Karina van Triest

Rembrandt College

vacature

 

Christel Engelmann

J.H. Donnerschool

Thomas Delfgou
vacature

De Blink

Martin Schuitemaker
vacature
 

   

Vergaderschema van de OPR 2018-2019

datum locatie
6-11-2018 Joh. Fontanus College
5-2-2019 Ichthus College
16-4-2019 De Meerwaarde
22-5-2019 De Blink
18-6-2019 Rembrandt College


 

Het jaarverslag 2015-2016 van de OPR kunt u hier downloaden.